شیشه ای می شکند/

یک نفر می پرسد/

چرا شیشه شکست؟/

مادر می گوید/

شاید این رفع بلاست/

یک نفر زمزمه کرد/

بادسرد وحشی مثل یک کودک شیطان امد/

شیشه ی پنجره را زود شکست/

کاش امشب که دلم مثل ان شیشه ی مغرور شکست/

عابری ختده کنان می امد/

تکه ای از ان را بر می داشت/

مرهمی بر دل تنگم می شد/

اما امشب دیدم/

هیچ کس هیچ نگفت/

غصه ام را نشنید/

از خودم می پرسم/

ایا ارزش قلب من از شیشه ی پنجره هم کمتر است؟/

دل  من سخت شکست اما/ 

هیچ کس هیچ نگفت و نپرسید چرا

دسته ها :
شنبه نهم 9 1387

 خدا برایم کافیست

 

 

حسرت لحظه ها را میشمرم...

حسرت گفتن ها و نوشتن ها..

 

حسرت واژه های نگفته

حسرت کلمات منجمد...

حسرت ...

حسرت برایم طنین آور اسم توست..

یادآور خوش آهنگ یک کلام..

حسرت یعنی غروب غریبانه ی دلی غمزده...

حسرت یعنی طلوع صبح پرواز..

پرواز بسوی بی نهایت...

پرواز در آسمان نیستی...

پرواز در افق های دور...

حسرت یمنی بستن چشمانی که می توانست باز بماند و ببیند...

ولی بسته شد و ...

حسرت یعنی من...

یعنی تو..

یعنی دنیایی از فاصله ها...

حسرت یعنی ....

یعنی قدر ندانستن با هم بودن ها....

حسرت یعنی ندانستن...

حسرت یعنی اشکانی که از چشمم می لغزند..

حسرت یعنی تو رفتی...

ولی جامانده ام من...

حسرت یعنی...

بالهای شکسته ی من...

و دنیای  سپید تو...

و باز...

خواجه امیری  آرام میخواند...

خدا حافظ ای هم نشین همیشه...

تو تنها نمی مانی ای مانده بی من...

تو را می سپارمم به دلهای خسته....

 

 

دسته ها :
شنبه نهم 9 1387
X