انقدر دلتنگم که دلتنگی های زمین و آسمان در برابر نگاهم رنگ میبازند...


وآنقدر خسته ام که توان نفس کشیدن هم برایم باقی نمانده است...


میدانم...


قرارمان این است...عشق زمینی را رها کنم و یکسره فریاد کنم...


و فقط دوست خداست....


و فقط دوست خداست....


و فقط دوست خداست!

 

دسته ها :
شنبه بیست و سوم 9 1387
X